Energie investeringsaftrek: Lijst 2015

De Energielijst 2015 is gepubliceerd. De lijst bevat meer dan 160 energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA).
De EIA is een fiscale regeling die bedrijven fiscaal voordeel biedt bij het nemen van energiebesparende maatregelen, zie Investeringsregelingen en – subsidies.

In 2015 is het EIA-budget € 106 miljoen. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Elk jaar actualiseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de Energielijst op basis van innovaties in de markt en ontwikkelingen op het gebied van normen en keurmerken. Het bedrijfsleven doet zelf ook voorstellen voor aanvullingen op de lijst. In 2015 zijn 8 nieuwe technieken aan de lijst toegevoegd.

Ondernemers kunnen ook de EIA aanvragen voor technieken die niet specifiek op de lijst staan, maar die wel voldoende energie besparen.

Energie investeringsaftrek – Energielijst 2015