Elektronische handtekening rechtsgeldig?

Volgens het Burgerlijk Wetboek heeft “een elektronische handtekening dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening, indien de methode die daarbij is gebruikt voor authenticatie voldoende betrouwbaar is, gelet op het doel waarvoor de elektronische gegevens werden gebruikt en op alle overige omstandigheden van het geval”.

Aan deze voorwaarden wordt voldaan als er gebruik wordt gemaakt van een geavanceerde elektronische handtekening (AES).
De AES is een methode waarmee de authenticiteit en intregriteit door de technische oplossing zijn gewaarborgd.
Een AES is:

  • op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden
  • maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren
  • komt tot stand met middelen die de ondertekenaar onder zijn uitsluitende controle kan houden
  • is op zodanige wijze aan de gegevens waar zij betrekking op heeft verbonden,┬ádat elke wijziging van of in de gegevens na ondertekening kan worden opgespoord.

LET OP Een scan of foto van een handgeschreven handtekening is dus geen geavanceerde elektronische handtekening en wordt daarom door de Belastingdienst niet geaccepteerd.