Eindafrekening eindheffing 2015

In de eerste aangifte loonheffing van 2016 moet de eindheffing werkkostenregeling 2015 worden opgenomen.

Deze gaat als volgt:

  1. Bereken het totale fiscale loon van 2015.
  2. Bereken de vrije ruimte voor 2015 (1,2% van het totale fiscale loon).
  3. Stel vast welke loonbestanddelen in 2015 zijn aangewezen als eindheffingsloon.
    Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die gericht zijn vrijgesteld, tellen niet mee.
  4. Is het eindheffingsloon gelijk aan of minder dan de vrije ruimte? Dan hoeft geen eindheffing te worden aangegeven.
    Is het eindheffingsloon meer dan de vrije ruimte, bereken dan 80% eindheffing over het verschil.
  5. Vermeld de eindheffing werkkostenregeling uiterlijk in de 1e aangifte loonheffingen van 2016.