Eigen woning

Voor de eigen woning en uw onderneming

Zie Eigen woning en uw onderneming.

Laatste nieuws

Zie Eigen woning laatste nieuws

Starterslening

Koopt u voor het eerst een woning, dan kunt u mogelijk gebruik maken van een starterslening. De meeste gemeenten bieden de starterslening aan. De voorwaarden kunnen wel per gemeente verschillen. De starterslening mag maximaal 20% bedragen van het aankoopbedrag, inclusief bijkomende kosten. De starterslening wordt verstrekt met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De huidige rente voor de 5-jaars starterslening is 3,7%.
Als u vragen heeft of advies nodig hebt, neemt dan gerust contact met ons op. Dat kan per vaste telefoon 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 0652 of met het contactformulier of per email info@adfinadvies.nl.

Melding hypotheek eigen BV noodzakelijk

Een nieuwe hypotheek voor de eigen woning bij uw BV moet met ingang van 2013 worden gemeld bij de belastingdienst. LET OP een per 31 december 2012 bestaande hypotheek die u omzet naar een lening bij een BV of familielid behoeft niet te worden gemeld. LET OP Deze hypotheekvorm en melding aan de belastingdienst is gebonden aan strenge regels. De belastingdienst heeft hiervoor een digitaal document gemaakt.
Lees meer in Opgaaf lening eigen woning.

Berekening annuïteitenlast

Voor een snelle berekening van de annuïteit van een lening, zie Berekening annuïteitenlening.

Oversluitboete – boeterente

Bij de meeste hypotheken mag je jaarlijks boetevrij een bepaald percentage (10/15/20%) aflossen. Wil je het meerdere aflossen dan betaal je eenmalig boeterente.  Gedurende de resterende vaste renteperiode mist de bank door de eenmalige aflossing een stukje rente, omdat je een lening met een lagere rente afsluit.

LET OP De boeterente is wel fiscaal aftrekbaar, maar als die wordt meegefinancierd in de nieuwe lening is de rente op dat deel van de nieuwe lening NIET fiscaal aftrekbaar. Dat deel van de lening is box-3 vermogen.

Restschuld

Verkoop je je woning en ga je (tijdelijk) huren of koop je een andere woning en blijf je zitten met een restschuld? Dan kun je voor de restschuld een lening afsluiten en dan blijft de rente van deze lening maximaal 15 jaar aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. Je hoeft de lening in deze 15 jaar niet af te lossen, tenzij je dat bent overeengekomen met de verstrekker van de lening.

Eigenwoningreserve

Verkoopt u uw woning en wilt u een nieuwe kopen, dan moet u er rekening mee houden dat de rente op de nieuwe woning wellicht niet geheel fiscaal aftrekbaar is. Heel globaal kan worden gezegd dat als u een overwaarde realiseert bij verkoop van de oude woning en u koop direct een nieuwe woning, dan kunt u voor het bedrag van de overwaarde wel een nieuwe hypotheek afsluiten, maar een deel van de rente is dan niet fiscaal aftrekbaar. Om te berekenen welk bedrag van de lening dan niet fiscaal aftrekbaar, is een lastige berekening. Indien gewenst helpen wij u daar graag bij.

Beperking hypotheekrenteaftrek vanaf 2014

De hypotheekrenteaftrek voor de hoogste schijf (52%) wordt vanaf 2014 jaarlijks afgebouwd met 0,5% tot het niveau van de 2e schijf.

11 april 2013 Laagste hypotheekrente 10 jaar vast duikt onder de 4%.

Wie zich nu aan het oriënteren is omtrent de koop van een woning, doet er wellicht verstandig aan niet te lang te wachten. De hypotheekrente is historisch gezien laag. De woningprijs ook. Starters lijken nu een mooie kans te hebben, om daar nu van te profiteren.
Volgens sommige berekeningen betaalt een koper per maand inclusief aflossing vrijwel net zoveel als een koper medio 2008 zonder aflossing. Dit komt door de sterk gedaalde prijzen van de woningen en de lage rente van dit moment. Als je de inflatie meerekent is het effect nog groter.
Hypotheekrente 10 jaar vast.

Onderhandse lening ook aflossen en melden bij de belastingdienst

Leen je geld van van een familielid of vriend voor een eigen woning en wil je recht op renteaftrek behouden? Dan moet je ook deze lening in de looptijd volledig en tenminste annuïtair aflossen. Stel daarbij een schriftelijke leningsovereenkomst op.
LET OP U moet de lening bij de belastingdienst melden om voor aftrek in aanmerking te komen Opgaaf lening eigen woning.

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 is de wetgeving omtrent de fiscale behandeling van de eigen woning ingrijpend gewijzigd. U mag voor nieuwe leningen alleen rente aftrekken als u de lening aflost.

Met ingang van 1 januari 2013 kwalificeert een schuld zich alleen nog als eigenwoningschuld (box 1-schuld) indien aan de volgende (cumulatieve) voorwaarden wordt voldaan:

  • De schuld is aangegaan in verband met de eigen woning.
  • Men moet verplicht de lening aflossen (aflossingseis). LET OP de aflossing moet daadwerkelijk gedaan worden.
  • De aflossing moet contractueel verplicht ten minste annuïtair en volledig in maximaal 360 maanden plaats vinden.
  • Aan de verplichting tot informatieverstrekking bij lenen van een niet-financiële instelling wordt voldaan.

Op grond van overgangsrecht blijft de hypotheekrenteaftrek ongewijzigd voor bestaande eigenwoningschulden. Als hoofdregel geldt dat alle op 31 december 2012 tot de eigenwoningschuld van een belastingplichtige behorende schulden worden aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld. De rente hierover blijft dus aftrekbaar, ook als deze schuld na 1 januari 2013 wordt overgesloten.
Indien de schuld echter wordt verhoogd (bijvoorbeeld voor een verbouwing), dan geldt voor deze verhoging wel dat ten minste annuïtair moet worden afgelost om recht te hebben op renteaftrek in box 1.

Koopovereenkomst

Op de hoofdregel zijn in het overgangsrecht een drietal aanvullingen opgenomen. Eén daarvan is de situatie dat u op 31 december 2012 reeds een onherroepelijke, schriftelijke koopovereenkomst dan wel koop-aannemingsovereenkomst hebben gesloten en waarbij de levering van de eigen woning uiterlijk in 2013 zal plaatsvinden. Voor u is het toegestaan dat de eigenwoningschuld die in het jaar 2013 ontstaat als uitvloeisel van die overeenkomst wordt aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld.

Knelpunten

Vooral als u gaat trouwen en u hebt beide een eigen woning of gaat scheiden, dan worden de berekeningen voor de bijleenregeling heel lastig.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website. U kunt ons ook bellen op 075-6167487 of mobiel op 0651 18 0652 of bereiken per email info@adfinadvies.nl