Eigen woning – laatste nieuws

16 augustus 2016 Werkruimte thuis eigen woning

13 juli 2016 Erfbelasting: waardering eigen woning

13 april 2016 Eigen woning en uitzending

21 december 2015 Beperking aftrek eigen woning.

17 september 2015 Belastingplan 2016 schenking eigen woning.

29 juli 2015 Beperking hypotheekrenteaftrek bij samenwonen.

14 mei 2015 Wel renteaftrek eigen woning in aanbouw.

7 april 2015 Buitenlands belastingplichtige en eigen woning.

26 november 2014 Hypotheekrenteaftrek verhuur eigen woning vervalt?

16 september 2014 Laatste nieuws in Miljoenennota.

11 september 2014 Restschuld eigen woning langer aftrekbaar.

27 augustus 2014 Hypotheek eigen woning tijdig aflossen.

21 augustus 2014 Aflossing kleine hypotheek voordeliger.

3 mei 2014 Grens NHG gaat omlaag per 1 juli 2014.

30 april 2014 De Nederlandse spaartegoeden zijn de afgelopen maanden sterk gedaald, zie bericht Spaarsaldo gebruiken voor extra aflossing.

22 februari 2014 De hypotheekrente daalt nog steeds, een mooi moment om een lening af te sluiten, zie bericht Hypotheekrente daalt nog steeds.

14 december 2013 Het wordt voor flexwerkers mogelijk gemakkelijker om een huis te kopen. In januari begint een proef waarbij werkenden met een tijdelijk contract een hypotheek kunnen krijgen, zie bericht Pilot: hypotheken voor flexwerkers.

26 november 2013 Aftrek eigen woning wordt beperkt vanaf 2014, zie bericht Beperking aftrek eigen woning 2014.

7 november 2013. De Rabobank en de ASN Bank zullen samen met het Rijk het Nationaal Energiebespaarfonds voor particuliere huiseigenaren gaan vullen. Particulieren kunnen goedkoop een lening uit dit fonds krijgen voor energiebesparende maatregelen aan de eigen woning. Dit fonds zou 1 december 2013 van start moeten gaan. Zie Nationaal energiebespaarfonds – goedkoop krediet.

29 oktober 2013 Tijdelijk vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 mag iedereen van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal € 100.000 vrij van schenkbelasting. Deze schenking moet wel gebruikt worden voor de aankoop van een eigen huis of voor de aflossing van een eigenwoningschuld, een restschuld, afkoop van erfpacht of een verbouwing van de eigen woning. De aflossing van de restschuld mag bovendien niet tijdelijk zijn maar structureel, zie ons bericht Verhoogde vrijstelling schenkbelasting. Zie ook Schenken en erven.
LET OP Het is maar de vraag of het handig is om te schenken in plaats van te lenen voor aflossing van de eigen woning, zie Schenken of lenen voor eigen woning?

26 september 2013 De belastingdienst heeft voor de opgaaf lening eigen woning een formulier ontworpen, zie ons bericht Opgaaf lening eigen woning.

12 september 2013 De staatssecretaris heeft een besluit genomen om de mogelijke gevolgen van het verstrijken van de 30-jaars termijn (de maximale termijn voor fiscale renteaftrek) te beperken in bepaalde gevallen: zie Beperking gevolgen verstrijken 30-jaarstermijn. De 30-jaarstermijn is per 1 januari 2001 in de wet gekomen. Hypotheken die voor 1 januari 2001 zijn afgesloten hebben renteaftrek tot 1 januari 2031.

8 augustus 2013 Het Hof Den Haag heeft beslist dat Renteaftrek voor een woning in aanbouw pas mogelijk is als de bouwwerkzaamheden zijn begonnen.