Eigen woning en uitzending

Als een eigenaar tijdelijk niet in zijn eigen woning kan wonen, bijvoorbeeld door uitzending naar het buitenland, dan kan op verzoek en onder voorwaarden het huis toch eigen woning zijn en de rente dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De woning mag vanaf dat tijdstip niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

LET OP Bij verhuur van de eigen woning verhuist deze van box-1 naar box-3.

LET OP Tijdens de uitzendperiode kan de woning niet terugkeren naar box-1, als de tijdelijke verhuur eindigt.

Voorwaarden

Om toch de eigenwoningregeling te kunnen toepassen, moet onder meer worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  1. De woning moet minimaal een jaar eigen woning zijn van de eigenaar.
  2. Vanaf het moment van uitzending wonen uitsluitend de kinderen van de belastingplichtige of diens partner in de woning.
  3. De kinderen zijn jonger dan 27 jaar.
  4. De kinderen behoren direct voorafgaand aan de uitzending tot het huishouden van de belastingplichtige.
  5. De kinderen blijven de woning om niet – dus zonder huurbetaling – bewonen.