Eigen risicodrager WGA-vast/flex en ZW

U kunt tot 1 oktober 2016 aan de Belastingdienst doorgeven of u eigen risicodrager voor de WGA-vast, WGA-Flex of ZW wilt worden met ingang van 1 januari 2017.
Vanaf 1 januari 2017 worden de WGA-vast en -flex aan elkaar gekoppeld. U wordt dus voor beiden eigenrisicodrager óf u laat de verzekering via UWV lopen.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om eigenrisicodrager voor de WGA-flex te zijn.

Wilt u overschakelen van de publieke verzekering via UWV naar het eigenrisicodragerschap en heeft u een ondernemingsraad?
Dan bent u verplicht hen om advies te vragen (WOR artikel 25 lid 1 sub.m).

LET OP Organisaties die zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering van UWV moeten daar minimaal drie jaar blijven. Daarna kunt u weer eigen risicodrager worden.
LET OP Ook voor het stopzetten van het eigenrisicodragerschap per 1 januari 2017 geldt de deadline van 1 oktober 2016.