Eigen risicodrager voor de ziektewet 2014

Werkgevers hebben uiterlijk in augustus een lijst van UWV gekregen met (ex)-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering kregen. Werkgevers kunnen vervolgens binnen 4 weken na ontvangst van deze lijst bij UWV kopieën opvragen van de beslissingen over deze uitkeringen. Deze kopieën zijn nodig om de financiële risico van het eigenrisicodragerschap voor de ZW in 2014 in te schatten.

Aanvraag indienen voor 2 oktober

Werkgevers die besluiten om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, moeten daarvoor vóór 2 oktober 2013 een aanvraag bij de Belastingdienst indienen. Als voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen is, moet de aanvraag toch ingediend worden. Als de werkgever daarna op basis van de informatie van UWV toch geen eigenrisicodrager wil worden, dan kan hij de Belastingdienst vragen om de aanvraag opnieuw te beoordelen. Daarbij zal de Belastingdienst maatwerk toepassen. Dit kan gedaan worden door de Belastingdienst vóór 1 december 2013 een brief te sturen.

Voor wie kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet?

U kunt alleen eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden voor werknemers:

  • zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals thuiswerkers en stagiairs;
  • die bij u hebben gewerkt (en verzekerd waren) en daarna ziek werden;
  • met een (tijdelijk) contract, van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals, onder andere, uitzendkrachten.

Als zij ziek zijn betaalt u zélf de Ziektewet-uitkering, als u eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent. Ook zorgt u, samen met de werknemer, voor de re-integratie.

Voor wie bent u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet?

Soms betaalt UWV de Ziektewet-uitkering, óók als u eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet. Het gaat dan om werknemers:

  • die ziek zijn door zwangerschap, bevalling of orgaandonatie
  • die geboren zijn voor 8 juli 1954, voormalig werkloos zijn en recht hebben op compensatie volgens de Compensatieregeling
  • die een langdurige ziekte of handicap hebben (werknemers met een no-riskpolis). Als u deze werknemers bij UWV ziek meldt, heeft u een bewijs nodig dat de no-riskpolis voor hen geldt.