Eigen risicodrager voor de arbeidsongeschiktheid en de ziektewet

Als werkgever kunt u te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid en ziekte van uw werknemers.
Tegen dit risico kan de werkgever zich verzekeren bij het UWV.
U kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te worden. Bij eigenrisicodragen betaalt u zelf de uitkeringen en de kosten van de re-integratie.
LET OP U kunt dit financiële risico zelf dragen, maar meestal verzekert de werkgever zich (deels) hiervoor bij een particuliere verzekeraar.

Eigenrisicodrager voor de arbeidsongeschiktheid (WIA) en de ziektewet (ZW) zijn twee verschillende zaken.
U kunt voor beide eigenrisicodrager zijn maar ook voor één van beide. De werkgever kan dit eigenrisicodragerschap onder voorwaarden aanvragen bij de belastingdienst.

Eigenrisicodrager voor de ziektewet

De werkgever kan eigen risicodrager worden per 1 juli of per 1 januari van enig jaar. De aanvraag bij de belastingdienst moet dan aangevraagd worden voor respectievelijk 1 april en 1 oktober van enig jaar. Voor meer informatie over het ERD voor de ziektewet zie Eigen risicodrager voor de ziektewet 2014.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering werknemers

Een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer heeft na 2 jaar onder voorwaarden recht op een WIA-uitkering. We onderscheiden daarin de WGA Uitkering en de IVA-uitkering.