Eigen bijdrage AWBZ 2014

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen: een lage en een hoge eigen bijdrage.
De eerste 6 maanden in een AWBZ-instelling betaalt u meestal de lage eigen bijdrage van € 364 per maand.
De hoge eigen bijdrage na 6 maanden is in 2014 maximaal € 2.248,60 per maand.

Uw eigen bijdrage is afhankelijk van inkomen en vermogen, gezinssamenstelling en indicatie.

Voor meer informatie over de eigen bijdrage zie Bereken uw eigen bijdrage.

Zie ook Gezondheidszorg – eigen bijdrage AWBZ