Eigen bijdrage AWBZ gewijzigd

Met ingang van 1 januari 2014 is opnieuw een aantal wijzigingen doorgevoerd in de vaststelling van de eigen bijdrage voor de AWBZ.

Per 1 januari 2013 was de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg al aanzienlijk hoger geworden voor mensen met eigen vermogen, zie Planning vermogensoverdracht voor verzorgingshuis.

De nieuwe wijzigingen hebben voor de meeste mensen opnieuw een verhoging van de eigen bijdrage tot gevolg heeft. De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt:

  1. De aftrek voor de fiscale Wajong- en ouderenkorting vervalt.
  2. De Wtcg-korting op de eigen bijdrage vervalt; deze bedroeg 8 of 16%. De eigen bijdrage wordt daardoor hoger.
  3. Peiljaarverlegging. De inkomensgrens voor een aanvraag tot peiljaarverlegging bij de “Lage eigen bijdrage” en bij Zorg zonder verblijf is voor 2014 verhoogd van € 1.816 naar € 2.500.

Zie de website www.cak.nl.

Andere berekeningswijze  vaststelling zak- en kleedgeldnorm

Daarnaast blijkt dat het CAK sinds kort een andere berekeningswijze hanteert bij de vaststelling voor de zak- en kleedgeldnorm. Deze norm is van belang bij situaties waarin peiljaarverlegging wordt aangevraagd. Door nu bij de berekening uit te gaan van verzamelinkomen in plaats van netto-jaarinkomen, komt men minder snel in aanmerking voor peiljaarverlegging. Wilt u gebruik maken van peiljaarverlegging dan dient u goed te onderzoeken of u daarvoor nog in aanmerking komt.