Eerste voortgangsrapportage Wet DBA

‘De algemene indruk is dat werken buiten dienstbetrekking in veel sectoren, voor een belangrijk deel van de zzp’ers inderdaad goed mogelijk is’, schrijft staatssecretaris Wiebes van Financiën in de eerste voortgangsrapportage over de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (WDBA).

Grotendeels dekkend stelsel

Het kabinet wil dat echte ondernemers zonder belemmering en onzekerheid kunnen ondernemen. Sinds het ingaan van de Wet DBA in mei 2016 is er halverwege het implementatiejaar met tien algemene en vijftig model- en sectorale overeenkomsten een grotendeels dekkend stelsel ontstaan dat zekerheid biedt aan opdrachtgevers en opdrachtnemers, aldus Wiebes.

Doorlooptijd

‘De doorlooptijd van deze individuele modelovereenkomsten is relatief lang, ruim 10 weken, maar de oorzaak daarvan moet geheel bij mij gezocht worden’, zo schrijft de staatssecretaris. ‘Ik heb de Belastingdienst gevraagd zich niet te beperken tot een digitaal ‘nee’ als het nee is. Ik heb de Belastingdienst gevraagd een voorlichtende en dienstverlenende rol in te nemen, door ook aandacht te geven aan wat er wèl zou kunnen en hoé het dan zou kunnen.’

Modelovereenkomst niet verplicht

Wiebes benadrukt nogmaals dat de regels of je een ondernemer bent niet zijn veranderd. ‘Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht en vaak onnodig. Een groot deel van de opdrachtnemers functioneert overduidelijk buiten dienstverband, bijvoorbeeld zzp’ers die voor particulieren werken of voor zelfstandige adviseurs met concrete opdrachten voor wisselende opdrachtgevers. Een deel betreft zzp’ers en opdrachtgevers die vooraf zekerheid willen hebben of ze hun arbeidsrelatie goed hebben georganiseerd. Zij zijn of kunnen aan de slag met de modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst.’