Eenmalige teruggave basispremie WAO/WIA

In het Belastingplan 2014 staat dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds).

Dit betekent dat u een eenmalige teruggaaf krijgt van 28,82% van de basispremie WAO/WIA die u hebt aangegeven over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013. In de aangifte loonheffingen geeft u de basispremie WAO/WIA aan in de rubriek ‘Basispremie WAO/IVA/WGA’.

De peildatum waarop de belastingdienst de aangegeven premie vaststellen is 30 september  2013. Aangiften en correcties na 30 september 2013 tellen dus niet mee. Hebt u een aangiftetijdvak van 4 weken of van een jaar, dan berekent de belastingdienst de basispremie WAO/WIA tijdsevenredig.

U krijgt de teruggaaf in december 2013 of januari 2014. Doet u een jaaraangifte over 2013, dan krijgt u de teruggaaf in de loop van 2014.