Eenmalige (aanvullende) vrijstelling schenkbelasting

Een kind tussen de 18 en 40 jaar mag gebruikmaken van de eenmalige aanvullende vrijstelling van € 52.752 (2015) (€ 25.322 + € 27.432 (2015).

Dit geld moet gebruikt worden om:

 • een eigen woning te kopen
 • een eigenwoningschuld af te lossen
 • zijn eigen woning te verbeteren en te onderhouden
 • de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht af te kopen
 • de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen

TIP Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw fiscale partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze eenmalige vrijstelling ook voor u.

Voorwaarden voor kopen eigen woning

 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind de schenking heeft gebruikt om een eigen woning te kopen.
  Dit betekent dat de vrijstelling pas geldt als de akte van levering voor de aankoop van de woning is getekend bij de notaris.
 • De ouders en het kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouders is betaald en door het kind is gebruikt om een huis te kopen.
 • Het kind moet uiterlijk in 2017 in de woning gaan wonen, anders vervalt de vrijstelling.

Voorwaarden aflossing eigenwoningschuld

 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat uw kind de schenking heeft gebruikt om (een deel van) een eigenwoningschuld af te lossen.
  Dit betekent dat de vrijstelling pas geldt als (een deel van) de eigenwoningschuld is afgelost.
 • De ouders en het kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouders is betaald en door het kind is gebruikt om (een deel van) de eigenwoningschuld af te lossen.

Voorwaarden voor kosten verbetering en onderhoud eigen woning

 • De schenking is gedaan onder voorwaarde dat het kind de schenking in het jaar van de schenking, of in de 2 jaar daarna gebruikt om zijn eigen woning te verbeteren of te onderhouden.
 • De ouders en het kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouders is betaald en door het kind is gebruikt voor kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning.

Voorwaarden restschuld verkochte eigen woning

 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat het kind met het hele bedrag zijn restschuld van de verkochte eigen woning, of een deel van die restschuld, aflost.
  Dit betekent dat de vrijstelling pas geldt als (een deel een) restschuld is afgelost.

Voorwaarden afkoop erfpachtcanon eigen woning

 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde is dat uw kind de schenking gebruikt om een recht van erfpacht, opstal of beklemming voor de eigen woning af te kopen.
  Dit betekent dat de vrijstelling pas geldt als het recht is afgekocht.
 • De ouders en het kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door de ouders is betaald en door het kind is gebruikt om een recht van erfpacht, opstal of beklemming voor de eigen woning af te kopen.