Een rittenadministratie verplicht?

Om uw kennis op te frissen. Aan welke eisen moet een rittenadministratie voldoen en is deze verplicht?

Wie geen bijtelling wil, zal moeten bewijzen dat hij/zij met de door de zaak ter beschikking gestelde auto hooguit 500 km privé heeft gereden.
Een sluitende rittenadministratie is een bewijs als deze aan de eisen voldoet. Zie ook Auto van de zaak.

Deze eisen zijn:

  • Merk, type en kenteken van de auto.
  • Periode van terbeschikkingstelling.
  • Datum en ritnummer.
  • Begin- en eindstand kilometerteller per rit.
  • Begin- en eindadres.
  • Gereden route (als deze afwijkt van de gebruikelijke).
  • Karakter van de rit, zakelijk of privé.

LET OP De rittenadministratie moet nauwkeurig zijn en er mogen geen schattingen of afrondingen in zitten.

Een ander bewijs voor het maximum van 500 privé-kilometers mag ook, maar zal moeilijk te vinden zijn. Zorg daarom voor een sluitende kilometeradministratie die aan de wettelijke voorschriften voldoet.