Echtscheiding

Bij een echtscheiding beëindigt de rechtbank uw huwelijk. U hebt daarna geen juridische band meer met elkaar. U heeft een advocaat nodig om de echtscheiding aan te vragen.

De meeste echtscheidingen gaan daarom nog steeds via de rechtbank. Dat kan op verschillende manieren. Voor meer informatie zie Echtscheiding en rechtbank.

Wet aanpassing gemeenschap van goederen 2012

De wet is per 1 januari 2012 van kracht geworden.
LET OP Vanaf 1 januari 2012 eindigt de gemeenschap van goederen veel eerder, namelijk zodra de echtscheidingsprocedure van start gaat.
Vanaf het moment dat het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend, blijft alles wat men daarna aan vermogen of schulden verwerft dus privé.
Daarnaast zijn de echtgenoten dus niet langer (hoofdelijk) aansprakelijk voor schulden die de andere echtgenoot aangaat nadat het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

Omzetting van de gemeenschap van goederen naar huwelijkse voorwaarden hoeft ook niet meer via de rechter, maar kan via de notaris.

Voor vergoedingsrechten zie Vergoedingsrechten sinds 1 januari 2012.

Voor de fiscale gevolgen, zie Echtscheiding en fiscale gevolgen.

Voor de pensioengevolgen, zie Echtscheiding en pensioen.

Voor de aansprakelijkheid, zie Echtscheiding en aansprakelijkheid