Echtscheiding en rechtbank

De meeste echtscheidingen gaan nog steeds via de rechtbank. Dat kan op verschillende manieren.
Een korte opsomming:

 1. Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding met volledig convenant.

Het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding is de meest voorkomende procedure. Het verzoek wordt ingediend bij de rechtbank door een advocaat. Naast het verzoek tot echtscheiding wordt een door beide ondertekend convenant ingediend.

De rechter beoordeelt het convenant dus niet inhoudelijk.
Door de rechtbank wordt een beschikking afgegeven op de echtscheiding. Nadat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is de scheiding officieel een feit.

De echtscheidingsprocedure wordt door de rechtbank administratief afgehandeld en duurt 6 tot 8 weken.

Er ligt een wetsvoorstel bij de Eerste kamer ten aanzien van echtscheidingen. Indien de wet volledig aangenomen wordt, is bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn een ouderschapsplan verplicht.

 1. Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding met een gedeeltelijk convenant.

Soms kunnen partners over een groot aantal zaken overeenstemming hebben en over een aantal zaken niet. De partners vragen de rechter dan een beslissing te nemen over die zaken waarover geen overeenstemming bestaat.

Afhankelijk van de kwesties waarover partijen geen overeenstemming kunnen krijgen, wordt een rechtbank zitting gepland. De echtscheiding wordt niet altijd administratief afgehandeld.

 1. Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding zonder convenant.

Het verzoek tot echtscheiding wordt door de rechtbank administratief afgehandeld. De ex-partners moeten daarna nog om de tafel om alle bijbehorende zaken af te handelen. Dit betekent vaak lange kostbare procedures.

 1. Eenzijdig verzoek tot echtscheiding.

Eén van de partners bespreekt zelfstandig de scheiding met een advocaat. Het eenzijdige verzoek wordt veelal ingeleverd met een voorstel tot verdeling van de boedel, de hoogte van de alimentatie en een omgangsregeling met de kinderen.

Na indiening van het eenzijdige verzoek tot echtscheiding, wordt de andere partner door de rechtbank geïnformeerd. De andere partner krijgt 6 weken de tijd om te reageren op het verzoek en het voorstel met betrekking tot de afhandeling van de scheiding.

De voordelen van een rechtbank scheiding zijn:

 • De rechter geeft een beschikking af (keurt het convenant goed).Wanneer nu na de scheiding ruzie ontstaat over de omgangsregeling of de alimentatie kan een procedure gestart worden.
 • Bij het niet nakomen van de alimentatieverplichting kan onmiddellijk de deurwaarder ingeschakeld worden.
 • De scheiding via de rechtbank is officieel erkend in het buitenland.
 • De wet limitering op de partneralimentatie is van toepassing.

Nadelen van een rechtbank scheiding zijn:

 • De scheiding via de rechter kan lang duren door de werkdruk bij de rechtbank.
 • De scheiding is duurder, ongeveer € 250,00 aan leges en griffiekosten daar overheen komen de kosten van de advocaat.
 • Procedures tijdens en na de scheiding over de omgangsregeling of de alimentatie, duren lang en zijn kostbaar. Bij een procedure rond de omgangsregeling wordt vaak de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld. Procedures m.b.t. de alimentatie hebben binnen de rechtbank geen prioriteit.

Voor problemen bij de omgangsregeling en de alimentatie moeten afzonderlijke procedures worden gestart.