Echtscheiding en pensioen

Tot 27 november 1981 was het uitgangspunt dat het ouderdomspensioen bij echtscheiding toekwam aan degene die het opbouwde.

In de periode 1981-1995 viel het opgebouwde pensioen in de verdeling (arrest Boon/van Loon), bij gemeenschap van goederen. De waarde van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen werd vastgesteld en half/half verdeeld.

Na 1 mei 1995 geldt de Wet verevening pensioenrechten. Dan moet het ouderdomspensioen dat over de huwelijkse periode is opgebouwd, verdeeld. Dus de pensioenrechten en niet de waarden.

LET OP Haal de huwelijkse voorwaarden, het samenlevingscontract of de partnerschapsvoorwaarden erbij.