Echtscheiding en aansprakelijkheid

Tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd behoren alle bezittingen en schulden, ongeacht op wiens naam zij staan.

Ieder van de (ex-)echtgenoten is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de gehele schuld; (dus niet voor de helft). Daarbij staat het de schuldeiser vrij om de schuld te verhalen op wie hij wil. Een echtscheidingsconvenant is daarbij niet van belang.

Zie hiervoor de uitspraak van de Rechtbank Limburg d.d. 29.09.2017 RBLIM:2017:9329.