E-factureren verplicht bij Rijksoverheid

De Rijksoverheid stapt per 1 januari 2017 over op e-facturatie.

Alle leveranciers van de Rijksoverheid moeten met ingang van het 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch indienen.
Minister Kamp kondigt deze datum mede aan namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Hij doet dat in de Voorjaarsrapportage Regeldruk aan de Tweede Kamer.
Het kabinet heeft samen met ondernemersorganisaties SRA, VNO-NCW/MKB-Nederland, Bouwend Nederland, Nederland ICT, TLN, ZZP Nederland en ABU/SETU afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid hun factuur elektronisch gaan indienen.

Het doel van de verplichtstelling is de regeldruk en administratieve rompslomp verder terug te dringen.

Zie ook Overheidsdiensten e-factureren.