Duurzame aanpassing bedrijfspand en btw

Het Hof van Justitie heeft beslist dat bij de duurzame aanpassingen van een onroerende zaak, zoals de aanbouw van een portaal of het aanbrengen van dakkapellen, sprake is van afzonderlijke investeringsgoederen en niet van diensten.
Bij een investeringsgoed wordt het recht op verrekening van btw niet alleen beoordeeld in het jaar van in gebruik nemen, maar ook in de negen volgende jaren, de herzieningstermijn.
Of voor het investeringsgoed zelf en waarin de investeringsgoederen (dakkapellen en portaal) zich bevinden verrekening van btw heeft plaatsgevonden, is niet van belang. Wel is belangrijk of er sprake was van aankoop van de investeringsgoederen door een ondernemer voor gebruik als ondernemer.
LET OP De investeringsgoederen, zoals de dakkapellen en het portaal, moeten afzonderlijk worden gevolgd en hebben dus hun eigen herzieningstermijn. Met deze termijn zal rekening moeten worden gehouden als het oorspronkelijke investeringsgoed met daarin het afzonderlijke investeringsgoed, wordt geleverd aan een andere partij. Hoewelde herzieningstermijn voor het oorspronkelijke goed verlopen kan zijn, loopt deze dan mogelijk nog door voor de later aangebrachte, duurzame aanpassingen.