Duurzaamheid

Landelijke subsidieregeling zonnepanelen particulieren

Er is een landelijke subsidieregeling voor particulieren waarbij u 15% subsidie krijgt op de materiaalkosten. Hieraan is een maximum verbonden van €650,- per huishouden. Deze subsidie is in 2013 beschikbaar zolang de subsidiepot gevuld is.
Naast deze subsidie profiteert u ook van 15% voordeel op de installatiekosten. Vanaf 1 maart 2103 is namelijk de BTW op arbeid voor installatiewerkzaamheden verlaagd naar 6%. Deze regeling duurt tot 1 maart 2014.

De subsidie kunt u aanvragen met DigiD via het elektronisch loket van Agentschap NL. U moet een digitale kopie meesturen van de aankoopovereenkomst met de installateur (die getekend is op of na 2 juli 2012). Per adres kan 1 aanvraag worden ingediend.

Subsidie duurzame energie

April 2013. Om de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 te halen, wordt de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) in 2013 opnieuw opengesteld. Het Ministerie van Economische Zaken stelt daar een budget van 3 miljard euro voor beschikbaar. De SDE+ gaat open op 4 april 2013.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat houdt in dat producenten subsidie ontvangen voor de opgewekte duurzame energie en niet voor de aanschaf van de productie-installatie. De SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen die duurzame energie willen produceren. De regeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. De totale hoogte van de subsidie is afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Aan deze regeling zijn nadere voorwaarden van toepassing.
De invulling van het digitale aanvraagformulier is voor een MKB-ondernemer goed zelf te doen.

Voor meer informatie zie ook het Agentschap NL van het Ministerie van Economische Zaken  Duurzame energie

‘Biomassa opstoken is zonde van het geld’

18 mei 2013. Het meestoken van biomassa om vervuilende kolencentrales te verduurzamen is ouderwets en zonde van het geld. Dat zei directeur Maarten Hajer van het Planbureau voor de Leefomgeving.

,,Iedere euro die we daaraan besteden, besteden we niet aan het stimuleren van technologieën die we na 2030 nodig hebben”, aldus Hajer. In 2030 moet Nederland volgens Europese afspraken minimaal 14 procent hernieuwbare energie gebruiken. Maar ,,als we daar nu niet aan gaan werken, gaan we dat niet redden”. Hij pleit voor het bedenken van innovatieve technologieën om de CO2-uitstoot terug te brengen, zoals het veilig opslaan van CO2. ,,Daar ligt een kans voor Nederland, want je kunt zo’n technologie ook weer verkopen aan andere landen”. Ook moet veel meer worden ingezet op het besparen van energie.