Duur WW-uitkering verlaagd per 1 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapsgewijs verlaagd tot maximaal 24 in plaats van maximaal 38 maanden.

Dit gebeurt met één maand per kwartaal, te rekenen vanaf 1 januari 2016. Dus per 1 april 2016 valt er weer een maand af, dus nog maximaal 36 maanden.
Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 24 maanden.

De hoogte van de WW-uitkering blijft gekoppeld aan het laatstverdiende loon.

Vanaf 2016 wordt er gedurende de eerste 10 jaar één maand WW opgebouwd per dienstjaar en na die 10 jaar 0,5 maand WW zodat na 38 maanden de maximale WW-duur 24 maanden bedraagt. Opgebouwd arbeidsverleden vóór 2016 wordt gerespecteerd.

LET OP In de relevante CAO kan daarvan worden afgeweken.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.