Drenthe heeft primeur met transitiearrangement jeugdzorg

Gemeenten moeten vóór 31 oktober 2013 in hun regio transitiearrangementen opstellen, in overleg met de provincie, verzekeraars en zorgaanbieders. Het arrangement geeft inzicht in de manier waarop iedere regio continuïteit van de jeugdzorg realiseert, de benodigde infrastructuur organiseert en frictiekosten beperkt.

Drentse gemeenten, zorgaanbieders en de provincie hebben als eerste regio een regionaal transitiearrangement opgesteld. Het arrangement is nog een concept, maar is al wel uitgebreid. er zullen de komende periode nog tal van zaken geregeld en uitgewerkt worden.

Dit transitiearrangement bevat specifieke afspraken over toegangstaken, jeugdbescherming en jeugdreclassering, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de pleegzorg en wachtlijstcliënten. De gemeenten, zorgaanbieders en de provincie hebben onder meer vastgelegd dat kinderen en jongeren die nu al zorg ontvangen een garantie krijgen op zorgcontinuïteit.

De transitiepartners gaan het arrangement aan voor drie jaar. Ze starten in januari 2014 en ronden het af eind 2016. Tussentijds vinden evaluaties plaats om afspraken te herzien of te herbevestigen.

Voor meer informatie over dit arrangement zie Nederlands Jeugd Instituut. Zie ook onze website onderdeel Jeugdzorg.