DR-loket en Agentschap NL gefuseerd

Het DR-loket en het Agentschap NL zijn per 1 januari 2014 gefuseerd. De nieuwe naam voor de uitvoeringsinstantie van het ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Deze instantie gaat namens de Rijksoverheid diensten aan ondernemers verstrekken, zoals controle van wet- en regelgeving, subsidietoekenning en kennisvoorziening.

De fusie heeft ook enkele praktische gevolgen:

  • De huidige helpdesk- en contactnummers van het DR-Loket en van Agentschap NL komen te vervallen. De RVO is bereikbaar op nummer 088 042 42 42 (lokaal tarief).
  • De websites van Agentschap NL en DR zijn samengevoegd tot www.rvo.nl.
  • De e-mailadressen van medewerkers van DR en Agentschap NL zijn veranderd; de nieuwe e-mailadressen zijn opgebouwd uit voornaam.achternaam@rvo.nl. Mails naar oude e-mailadressen worden automatisch doorgestuurd naar de nieuwe.

Meer over de programma’s en regelingen van RVO op het Digitale Ondernemersplein.