Auto van de zaak downloads

Voorbeeld afspraak Verbod privégebruik personenauto.

Voor de nieuwe voorbeeldafspraak verbod privégebruik bestelauto zie Voorbeeldafspraak_verbod_privégebruik_bestelauto.

Voor een model van een sluitende kilometeradministratie zie Sluitende kilometerregistratie.

Zakelijke kilometers mogen tegen € 0,19 per gereden kilometer als zakelijke kosten worden gedeclareerd. Voor een eenvoudige rittenadministratie zie Eenvoudige zakelijke kilometerregistratie.