Doorlopende posten en heffing omzetbelasting

Doorlopende posten zijn bedragen die een ondernemer betaalt op naam en voor rekening van zijn afnemer aan een derde partij.
De rechtsverhouding bestaat in die situatie tussen de afnemer en de derde partij. Enkel de geldstroom loopt via de administratie van de ondernemer.
Doorlopende posten blijven buiten de heffing van btw.

In het recente besluit over de maatstaf van heffing is onder punt 4.1 uitleg gegeven over wanneer sprake is van een doorlopende post, geïllustreerd met enkele verhelderende voorbeelden.