Doelmatigheidsgrens in de WKR

In de  WKR kennen we de Gebruikelijkheidstoets. Om praktische redenen gaat de belastingdienst er tot nu toe van uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal € 2.400 per persoon per jaar in ieder geval gebruikelijk is.

Boven dit bedrag kunt u discussie verwachten met de fiscus als deze vergoeding of verstrekking ongebruikelijk is.

Een voorbeeld daarvan is een kerstpakket.

Kerstpakketten zijn onder de WKR niet meer vrijgesteld, maar belast.
U kunt de kerstpakketten onderbrengen in de vrije ruimte. Daar komt de gebruikelijkheidstoets om de hoek kijken. Een kerstpakket voor een directeur van bijvoorbeeld € 3.000 is niet gebruikelijk in vergelijkbare omstandigheden bij andere werkgevers. De waarde wijkt meer dan 30% af (zie Gebruikelijkheidstoets).
Stel, een kostbare fles wijn van € 1.000 is wel gebruikelijk in vergelijkbare omstandigheden. Met een doelmatigheidsmarge van 30% mag de fles wijn dus € 1.300 kosten. Kost deze meer, dan moet de directeur over het meerdere belasting betalen. Echter als de vergoeding of verstrekking niet meer dan ¤ 2.400 per werknemer bedraagt, dan toetst de fiscus niet op gebruikelijkheid.