Dividend uitkeren

Dividendbelasting 2014 tijdelijk lager

Het tarief van de dividendbelasting is in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22%, zie bericht Wacht met dividend uitkeren tot 2014.

Deelnemingsvrijstelling

Dividendverplichting salderen met rekening-courant?

Het is in Nederland toegestaan een dividenduitkering waarvoor na balansdatum het besluit tot uitkering is genomen, op de balans van het voorgaande boekjaar als verplichting te verwerken (art. 2:362 lid 2 BW). Normaal gesproken neem je geen verplichting op in de balans als er nog geen sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting.

Een dividenduitkering al salderen in de balans van het voorgaande jaar heeft voordelen. Dit leidt tot verkorten van de balans en een betere solvabiliteit. Bovendien zien financiers niet graag een (grote) vordering op de aandeelhouder(s). Bovendien denkt de belastingdienst bij een grote vordering mogelijk aan een verkapt dividend.

Salderen mag echter alleen (RJ 115.305) indien en voor zover:

  • de rechtspersoon beschikt over een deugdelijk instrument om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en tegelijk af te wikkelen;
  • de rechtspersoon het stellige voornemen heeft het saldo zodanig of beide posten tegelijk af te wikkelen.

Met name de eerste vereiste is een lastig punt en zal meestal zo niet altijd betekenen dat salderen van de dividendverplichting met de vordering op de aandeelhouders(s) niet is toegestaan.

LET OP Ook in dit geval zal de Uitkerings- en balanstoets moeten gebeuren en zal bij een negatieve uitkomst daarvan geen dividenduitkering kunnen plaatsvinden.

Dividend of salaris

Over uw salaris uit de BV betaalt u maximaal 52% inkomstenbelasting.
Indien u dividend uitkeert, dan heeft de belastingdienst in eerste instantie 20% (bij winsten tot € 200.000) vennootschapsbelasting geheven. Vervolgens betaalt u over de dividenduitkering 25% belasting (box 2). Doorberekend bedraagt de totale heffing dan 40%. En bij winsten boven de € 200.000 is dat 43,75%.
LET OP U moet wel rekening houden met het gebruikelijk loon van de DGA.