Digitaal procederen

Sinds 1 juli 2010 kan digitaal beroep worden aangetekend bij de Rechtbank.
Dat kan alleen via de webapplicatie Digitaal procederen.

LET OP U moet de verzendbewijzen goed bewaren. Het moet duidelijk zijn dat de processtukken daadwerkelijk verzonden zijn.