DGA verbod op privégebruik auto is onvoldoende

Recent heeft het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden bepaalt dat een verbod op privégebruik van de auto van de DGA ontoereikend is om de fiscale bijtelling te voorkomen.

Zie hiervoor ECLI:NL:GHARL:2017:3897. Dit Hoge Raad heeft dit bevestigd met HR:2018:350.

Om bijtelling voor privégebruik te voorkomen, zal dan een sluitende kilometeradministratie moeten worden gevoerd.