DGA loon start-ups

Met ingang van 2017 wordt het DGA-loon voor start-ups verlaagd.

Gedurende de eerste drie jaar van de start-ups mag het DGA-loon minimaal het geldende minimumloon bedragen.