Voorkom afroommethode DGA gebruikelijk loon

Als DGA dient u in 2014 een gebruikelijk loon van minimaal € 44.000 te ontvangen, zie Gebruikelijk loon DGA.

Doelmatigheidsmarge en afroommethode

Bij het bepalen van het gebruikelijk loon geldt onder meer een doelmatigheidsmarge van 30% zie Gebruikelijk loon DGA. Bij een grotere afwijking dan 30% past de fiscus een correctie toe. Daarbij past zij de “afroommethode” toe. Het kabinet heeft het voornemen deze marge in komende jaren te verkleinen.
TIP Speel hier tijdig op in.

Afromen

Bij afromen wordt uw salaris bepaald door uw omzet te verminderen met de kosten en afschrijvingen – afgezien van uw salaris – en te verminderen met een winstopslag.

Afromen voorkomen

Dat kan:

  1. Doordat u een auto van de zaak heeft, want de fiscale bijtelling daarvan telt mee voor het bepalen van uw gebruikelijke loon.
  2. Door er voor te zorgen dat minder dan 90% van de omzet van uw BV door u zelf wordt verdiend. Dit kan door uw partner in dienst te nemen, die een deel van de omzet realiseert.
  3. Door samen met een ander een BV op te richten, waarbij u samen aandeelhouder wordt.

LET OP U moet ook wel rekening houden met de andere vereisten voor de bepaling van het Gebruikelijk loon DGA.