DGA en WW-uitkering

Een directeur-grootaandeelhouder die meer dan 50% van de aandelen met stemrecht bezit, heeft het in feite voor het zeggen in zijn of haar B.V. Deze directeur bepaalt dus als aandeelhouder eigenlijk zelf of hij/zij ontslag krijgt of niet.

Deze DGA heeft daarom volgens de werkloosheidswet geen recht op een WW-uitkering.

In de ‘Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder’ (hierna: ‘DGA-regeling’, nr. SV/WV/97/5347) is vastgelegd, wanneer er sprake is van een DGA. Dit is bijvoorbeeld het geval als de directeur alleen of samen met zijn echtgeno(o)t(e) 50% of meer van de aandelen van het bedrijf bezit.

Dit is ook zo als de DGA en/of zijn echtgeno(o)t(e) volgens de statuten een doorslaggevende invloed hebben op een ontslagbesluit. Bovendien is er ook sprake van een DGA als minimaal 2/3 van de aandelen in het bezit is van zijn bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad.

Nu heeft de Hoger Raad in uitspraak LJN: BY9295 bepaald, dat aandelen van andere bloed- of aanverwanten niet meetellen. De DGA komt daardoor eerder in aanmerking voor een WW-uitkering.

LET WEL Een DGA die op grond van bovenstaande niet in aanmerking komt voor een WW-uitkering betaalt uiteraard ook geen WW-premie en andersom wel.

Als u verder vragen heeft of hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of 0651 18 06 52, via het contactformulier op deze website of per email op info@adfinadvies.nl.