Derogatie 2014 dreigt te vervallen

Als de mestverwerkingsplicht niet kan ingaan per 1 januari 2014, staat het verkrijgen van Derogatie op de tocht.
Die conclusie kan worden getrokken uit de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer.

Voor het verkrijgen van derogatie is het noodzakelijk dat Nederland de mestverwerkingsplicht invoert. In het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn heeft Nederland aangekondigd het mestprobleem op te lossen via het invoeren van een mestverwerkingsplicht per 1 januari 2014. Dijksma geeft aan dat het verkrijgen van derogatie is gekoppeld aan de aanvaarding van dit actieprogramma door de Europese Commissie.

Als het stelsel van mestverwerking gedurende het kalenderjaar pas ingaat, kan de verplichting volgens Dijksma niet worden gehandhaafd.

In Duitsland werd deze week bekend dat de derogatie per 2014 niet meer van toepassing is. Het betekent dat veehouders vanaf volgend jaar moeten rekenen met een stikstofgift uit dierlijke mest van maximaal 170 kilogram stikstof per hectare.