Depotstelsel gaat niet door

De Belastingdienst heeft besloten het depotstelsel niet te laten doorgaan.

De G-rekening zal worden voortgezet en meer toekomstbestendig worden gemaakt. De huidige werkwijze omtrent vrijwaring voor het bedrijfsleven door storting op de G-rekening blijft dus ongewijzigd, evenals de doelgroepen.

Het wetsvoorstel dat voorzag in een verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen treedt voorlopig niet in werking en de mogelijke uitbreiding voor ZZP’ers om een G-rekening te openen wordt niet verder verkend.

De bestaande WKA-depots bij de Belastingdienst waarop rechtstreeks kan worden gestort worden opgeheven en het G-rekeningenstelsel wordt toekomstbestendig gemaakt.

Lees meer in Bouwnijverheid