Depositofonds bij uitvaartverzorging

Een depositofonds is een eenmalige storting voor een uitvaart. De storting kan plaatsvinden bij een uitvaartverzekeringsmaatschappij.
Het is geen verzekering. Het depositofonds is een goed alternatief voor oudere mensen die geen uitvaartverzekering hebben afgesloten.

Voordeel Het saldo in het depositofonds is tot € 6.921 (2015) vrijgesteld van het box 3 vermogen.

LET OP Het deposito is geblokkeerd en kan dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

LET OP Het deposito valt niet onder het depositogarantiestelsel. Dus als de uitvaartonderneming failliet gaat, loop je het risico dat je je inleg kwijt raakt.

LET OP Als de waarde van de begrafenispolis en/of geblokkeerde bankspaarrekening meer bedraagt dan het maximaal vrijgestelde bedrag van € 6.921, vervalt de vrijstelling in haar geheel.
Zodra de verzekerde is overleden, vervalt de vrijstelling en wordt de vordering op de verzekeraar tot de rendementsgrondslag van box 3 gerekend.

LET OP Als u meer dan één begrafenispolis en/of geblokkeerde bankspaarrekening hebt, geldt de vrijstelling niet per polis of rekening, maar eenmaal voor alle polissen en rekeningen gezamenlijk.