Deponeren jaarrekening 2016 wijzigt

Wat de BV’s moeten publiceren hangt af van de Omvang van de rechtspersoon.

Tot en met het boekjaar 2015 kan nog op papier via de post worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Vanaf 2016 is dat alleen nog mogelijk via SBR of via de online service “Zelf deponeren jaarrekening” op de website van de KvK.

De micro-bv moet een beperkte balans deponeren en de “kleine-BV” een verkorte balans met beperkte toelichting.
Hiervoor zijn modelschema’s gepubliceerd in het Besluit modellen jaarrekeningen (Bmjr).