Deelnemingsvrijstelling en liquidatie B.V.

Bij de deelnemingsvrijstelling wordt de winst die al eerder is belast bij een dochtermaatschappij niet nog een keer belast bij de moedermaatschappij.

Bij winsten gaat het bijvoorbeeld om ontvangen dividend en om winst bij verkoop van een deelneming. Bij verliezen gaat het bijvoorbeeld om verlies bij verkoop van een deelneming.
De winsten zijn niet belast en de verliezen zijn niet aftrekbaar.
LET OP Aan- en verkoopkosten van een deelneming zijn niet aftrekbaar.

Liquidatieverliesregeling

Uitzondering op de deelnemingsvrijstelling is de zogenaamde liquidatieverliesregeling.
De holding kan dan bij liquidatie van de werk-bv het opgeofferde bedrag als verlies in de holding nemen.
Het opgeofferde bedrag is het bedrag dat de holding-bv als kapitaal in de werk-bv heeft  gestopt en/of het bedrag waarvoor de aandelen in de werk-bv zijn gekocht door de holding.
Daarop in mindering komen de liquidatie-uitkeringen. Ook moet rekening worden gehouden met de dividenden die de laatst vijf jaar voorafgaand aan het huidige jaar zijn uitgekeerd. En als de werk-bv verliesgevend was moeten zelfs de voorgaande 10 jaren worden meegeteld.