Deelakkoord pensioenregeling zorgverzekeraars

Cao-partijen hebben een akkoord bereikt over aanpassing van de pensioenregeling voor de zorgverzekeraars per 1 januari 2014. De pensioenregeling wordt in lijn gebracht met veranderende wetgeving per die datum. Zie Pensioenopbouw in 2014 en volgende jaren.

De belangrijkste aanpassingen zijn de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en de verlaging van het opbouwpercentage van 2,25% naar 2,15%. Verder wordt het opgebouwde pensioen, dat nu op de 65-jarige leeftijd ingaat, omgezet naar 67 jaar. Pensioengerechtigden hebben het individuele recht om het pensioen eerder te laten ingaan en bijvoorbeeld te laten aansluiten op de ingangsdatum van de AOW.

AOW-gat

Gekoppeld aan de pensioenafspraak is een afspraak gemaakt over het AOW-gat voor VUT- en wachtgeldgerechtigden. VUT-gerechtigden kunnen er tot 31 december 2014 voor kiezen, de ingangsdatum van de VUT-uitkering uit te stellen met het aantal maanden dat voor betrokkene het AOW-gat van toepassing is. Wachtgeldgerechtigden hebben tot 31 december 2014 recht op verlenging van de duur van de wachtgelduitkering met het aantal maanden dat voor betrokkene het AOW-gat van toepassing is.

Pensioenpremie fors hoger

De pensioenaanpassingen hebben een verlagend effect op de pensioenpremie per 1 januari 2014. Per dezelfde datum is de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars (SBZ) genoodzaakt de rekenrente van 4 naar 3% te verlagen. Daardoor moet meer premie worden ingelegd om eenzelfde pensioen te behalen. Per saldo wordt de pensioenpremie hierdoor per 1 januari 2014 fors hoger. Dit gegeven en de aangekondigde wetswijzigingen per 1 januari 2015 maken het bovendien noodzakelijk, dat partijen op korte termijn opnieuw over aanpassing van de pensioenregeling voor 2015 spreken.