Debiteurenbeheer en incasso

Onterechte incasso kan duur uitvallen, zie bericht Onterechte incasso vermijden.

Nieuwe incassowetgeving

Indien u met een consument zaken hebt gedaan en deze betaalt niet, dan moet u eerst een aanmaning sturen na de verstreken betaaltermijn. Als deze consument dan nog niet betaald, mag u incassokosten rekenen. De incassokosten zijn gefixeerd op een percentage van de hoofdsom met een minimum van € 40 en een maximum van € 6.775.
TIP Bij bedrijven hoeft u geen aanmaning te versturen en mag u direct incassokosten in rekening brengen.
TIP Commercieel gezien is het (soms) beter eerst een telefoontje er aan te besteden en de ervaring leert dat dit goed werkt.

Formaliteiten aanmaningsbrief consumenten

  1. Zet in de brief dat de debiteur nog 14 dagen na de dag van aanmaning de tijd heeft om zijn schuld te betalen en dat pas daarna de wettelijke rente en incassokosten in rekening worden gebracht.
  2. Vermeldt ook het bedrag aan incassokosten. En vraagt u minder dan wettelijk toegestaan is, noem dan ook het wettelijk toegestane bedrag.
  3. Geef aan dat u de vordering uit handen geeft aan een incassobureau bij niet nakomen van de betalingsverplichting.

TIP Bij bedrijven mag u meer incassokosten in rekening brengen als dat vooraf overeengekomen is.

Bewijsvoering

Verstuur een aanmaning altijd per post en per aangetekende post en bewaar kopieën in uw dossier.

Retentierecht

Indien uw tegenpartij zijn of haar verplichtingen inzake een (on)roerende zaak niet nakomt kunt u gebruikt maken van uw Retentierecht.