Dalende omzet – liquiditeitsbewaking

Dalende omzet heeft direct gevolgen voor de liquiditeit van uw bedrijf. Daarom is het belangrijk om de liquiditeitspositie te volgen.

Een maandelijkse liquiditeitsbegroting geeft inzicht in de verwachte liquiditeiten.
Om tot een goede prognose te komen verwerk je de liquiditeitsontwikkeling van het afgelopen jaar in een begroting voor het komende jaar. Deze begroting werk je bij op basis van de verwachtingen voor het komende jaar.
Na afloop van elke maand pas je de begrote cijfers van die maand aan aan de werkelijke cijfers en bepaal je of de prognose voor de komende maanden moet worden aangepast.
Zo werkt u altijd met een actuele begroting en kunt u dreigende tekorten tijdig signaleren, passende maatregelen treffen en zo nodig in overleg met uw financier treden. Bijvoorbeeld over vertraging van de aflossingen of een (tijdelijk) hoger kredietmaximum voor de lopende rekening.

Lees meer in Liquiditeitsbeheer en vermogen

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.