Dairy Campus innovatiefonds rundveehouderij

Dairy Campus wil de innovatiekracht van de rundveehouderij vergroten. Daarom start in 2014 het ‘Innovatieprogramma Dairy Campus’. Het fonds wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Met het innovatiefonds krijgen bedrijven de mogelijkheid om met financiële ondersteuning op specifieke thema’s innovatieprojecten uit te voeren.

Een innovatieproject is gericht op vernieuwing van een product, proces, of systeem. Dit betreft zowel industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling.
Onder het laatste wordt ook het ontwikkelen en/of testen van nieuwe prototypes van producten, processen of systemen verstaan.
Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en het verrichten van praktijktesten van producten voor de marktintroductie zijn uitgesloten.
Het innovatieproject moet leiden tot duurzame economische toegevoegde waarde en het benutten van kennis voor het oplossen van maatschappelijke knelpunten.

Deelprogramma’s van innovatieprogramma

Het te subsidiëren innovatieproject moet een bijdrage leveren aan de doorbraak van één van de vier Dairy Campus deelprogramma’s:

  1. ketenwaardering;
  2. duurzame veehouderij;
  3. innovatieve houderijsystemen;
  4. smart farming.

Voor meer informatie over dit innovatiefonds en de voorwaarden daarbij, zie Innovatieprogramma Dairy Campus.