Corona-maatregelen vanaf 1 oktober

NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

De NOW-regeling wordt met negen maanden verlengd, namelijk met drie keer drie maanden.
In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
 

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De TOZO-regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021.
Er geldt hiervoor een toets op de beschikbare geldmiddelen.
Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
 

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden wordt verhoogd naar € 90.000.
De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. In die periode wordt deze geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
 

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en kredietgaranties aan kleine en middelgrote bedrijven (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.

Belastingmaatregelen

Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af.
Om niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen, krijgen ondernemers twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen.
De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Nieuwe investeringsmaatregelen

Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk economische groei.
Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van € 2 miljard worden naar voren gehaald.
Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit (€ 150 miljoen) en reserveert € 300 miljoen om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote bedrijven te herkapitaliseren.

Ook stelt het kabinet € 150 miljoen beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft € 255 miljoen vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Meldloketten

Voor de kredietregelingen is dat de kredietverstrekker, bijvoorbeeld hun bank.
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) loopt via het UWV.
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) loopt via de eigen gemeente.
De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) loopt via RVO.nl.
Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk.