Convenant NZa en AFM toezicht zorgverzekeraars

Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben 30 januari 2014 een convenant gesloten over samenwerking en informatie-uitwisseling inzake financieel toezicht op de zorgverzekeraars.

Dit samenwerkingsconvenant vervangt het Samenwerkingsprotocol van 10 september 2007 en is een uitbreiding van de bestaande samenwerking tussen beide toezichthouders.
De AFM en NZa gaan nu ook samenwerken in het toezicht op de financiële verslaggeving van zorgverzekeraars en het toezicht op accountantsorganisaties die deze verslaggeving controleren.

Accountants moeten de specifieke financiële verslaggeving op het gebied van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten van zorgverzekeraars controleren. De NZa gaat de bevindingen over die accountantscontroles delen met de AFM. De AFM gebruikt deze informatie vervolgens bij het bepalen van de prioriteiten van haar toezicht op accountantsorganisaties en de financiële verslaggeving.

De AFM en de NZa verwachten dat zij door deze nauwere samenwerking bijdragen aan kwalitatief goede verslaggeving en accountantscontrole van zorgverzekeraars.