Controleer uw managementovereenkomst

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in beginsel niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is alleen anders als u uw ontslag via de algemene vergadering niet kunt tegenhouden. De inhoud van de managementovereenkomst is daarbij van belang.

Bij Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2019:1115) speelde een zaak over een drietal aandeelhouders die via hun personal holdings werken voor hun gezamenlijke werkmaatschappij. Deze dga’s houden ieder 26% (indirect) belang in de werk-BV. De overige 22% is in handen van een derde partij.

Voor hun werkzaamheden ontvangen de dga’s een managementfee.
De afspraken tussen de werk-BV en de personal holdings zijn vastgelegd in een drietal gelijkluidende managementovereenkomsten.
De dga’s gaan ervan uit dat zij geen werknemers zijn en dus niet premieplichtig zijn voor de werknemersverzekeringen en dat daarom geen premies worden ingehouden bij de uitbetaling van hun fee (door de werk-BV) of hun loon (door hun personal holding).

De inspecteur is het hier niet mee eens.
Hij legt aan de werk-BV naheffingen op voor de in zijn ogen ten onrechte niet betaalde premies werknemersverzekeringen. Volgens de inspecteur is er sprake van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen de dga’s persoonlijk en de werk-BV.
Het feit dat de personal holdings hier als opdrachtnemer tussen zitten, doet hier volgens de inspecteur niets aan af.

Oordeel van de rechter

Tijdens de rechtszaak wordt er met name gekeken of er in de managementovereenkomsten een opdracht is verleend aan de personal holdings of dat hierin kenmerken van een arbeidsovereenkomst staan.
Naar het oordeel van de rechtbank wijzen de voorwaarden in de managementovereenkomst meer op een arbeidsovereenkomst. Zo moeten de dga’s persoonlijk de werkzaamheden uitvoeren en kunnen zij zich pas na overleg laten vervangen. Verder eindigen de managementovereenkomsten van rechtswege na het overlijden van de dga.
Hierover oordeelt de rechtbank dat het eigenlijk puur de bedoeling is dat enkel de dga’s de werkzaamheden uitvoeren.

Verder wijzen ook de volgende afspraken volgens de rechtbank op een arbeidsovereenkomst:

  • er wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek met een vaste vergoeding;
  • er staat een non-concurrentiebeding in;
  • er is door de werk-BV een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten; en
  • de dga’s worden in geval van ziekte twaalf maanden doorbetaald.

De verzekeringsplicht kan nu enkel nog worden voorkomen op grond van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016. Hierin staat dat er geen verzekeringsplicht is op het moment dat de dga feitelijk niet kan worden ontslagen door zijn doorslaggevende stem in de algemene vergadering.
Hiervan is in dit geval echter geen sprake, waardoor de rechtbank oordeelt dat de Belastingdienst terecht de premies naheft.

Aanpassing

Staan in uw managementovereenkomst ook kenmerken van een arbeidsovereenkomst, dan is het raadzaam na te gaan of dit moet worden aangepast.