Controleer opgave UWV-gegevens ziektewet

Met ingang van 1 januari 2014 wijzigt de Ziektewet.

Vanaf 1 januari 2014 zult u naast de bestaande premies: gedifferentieerde WGA en sectorpremie voor WW en ziektewet, ook premies gaan betalen voor gedifferentieerde premie WGA Flex en een gedifferentieerde premie voor ZW flex.

Tot nu toe betroffen de premies alleen werknemers die in vaste dienst waren, maar vanaf volgend jaar gaat het ook om personeel met een tijdelijk contract. Het gaat dan om werknemers die tijdens ziekte uit dienst zijn gegaan of binnen vier weken na beëindiging van het dienstverband ziek zijn gemeld bij het UWV. Dit kan betekenen dat werkgevers voortaan meer premies moeten betalen naarmate er meer ex-werknemers in de Ziektewet terechtkomen.

Binnenkort stuurt het UWV een lijst met ex-werknemers die in 2012 een ziektewetuitkering kregen. Op basis van deze gegevens worden de premies bepaald die werkgevers in 2014 moeten betalen.

Wij adviseren u deze UWV-lijsten goed te controleren. Het komt nog wel eens voor dat er werknemers op deze lijst staan die helemaal niet bij uw organisatie hebben gewerkt. U loopt dan het risico dat u jarenlang onterecht een veel te hoge premie betaalt.

U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de UWV beschikking.