Compensatie transitievergoeding

Werkgever wordt gecompenseerd bij ontslag van langdurig zieke werknemer

Bron: Tweede Kamer

Terugwerkende kracht

De maatregel krijgt terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers die sindsdien een transitievergoeding hebben uitbetaald aan langdurig zieke werknemers, voor compensatie in aanmerking komen als aan de voorwaarden wordt voldaan.

104 weken

Werkgevers moeten het loon van een zieke werknemer minimaal 104 weken doorbetalen. Vervolgens moeten zij bij ontslag de wettelijk verplichte transitievergoeding betalen. Hiervoor ontvangen zij in de toekomst dus een compensatie.

Truc

Met de maatregel wil het kabinet de problematiek rond ‘slapende dienstverbanden aanpakken’. Hierbij zijn werknemers wel in dienst, maar krijgen zij geen loon. Werkgevers gebruiken deze truc om ervoor te zorgen dat zij niet de transitievergoeding hoeven te betalen wegens de beëindiging van het dienstverband.