Commissarissen in dienstbetrekking?

Civielrechtelijk staan commissarissen en andere toezichthouders niet in dienstbetrekking tot hun opdrachtgever. Ze werken immers niet in ondergeschiktheid; er is geen gezagsverhouding, maar zij houden zelf toezicht op het bestuur van de opdrachtgever. Wel staan zij in fictieve dienstbetrekking tot hun opdrachtgever(s).
Zij sluiten geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht. Gevolg van de fictieve dienstbetrekking is, dat opdrachtgevers loonheffingen, te weten loonbelasting, premie volksverzekeringen en bijdragen Zorgverzekeringswet moet inhouden op hun beloning.
De commissarissen zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zodat hun opdrachtgever geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd is.
De commissarissen moeten evenals ‘gewone’ werknemers in de loonadministratie worden opgenomen.
Door het intrekken van de btw-goedkeuring per 1 januari 2013 verandert er niets aan dit fictieve dienstverband.
Daardoor ontstaat in de regel een samenloop: de commissarissen brengen btw over hun beloning in rekening aan de opdrachtgever en de opdrachtgever houdt loonbelasting, premies en bijdragen Zvw in op hun beloning (exclusief btw!).