Commissarisbeloning en omzetbelasting

Besluit

Juni 2013. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft duidelijkheid verschaft over de btw-verplichtingen voor commissarissen en de niet-uitvoerende bestuurder (non-executive board member) in een besluit van 26 maart 2013.

Ontheffing administratieve verplichtingen

In beginsel bestaat op basis van de Kleine ondernemersregeling de mogelijkheid om een ontheffing administratieve verplichtingen toe te passen (indien minder dan € 1.345 verschuldigd is per kalenderjaar). Dit verzoek dient echter vóór 1 juli 2013 te worden ingediend. Dan geldt, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (er mag bijvoorbeeld geen omzetbelasting gefactureerd zijn), de ontheffing met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013.”

Sinds vorig jaar wordt onder druk van de Europese Commissie het aantal commissariaten niet meer geteld om te oordelen of een commissaris een ondernemer is. Er is dan sprake van ondernemerschap voor de omzetbelasting.

Ondernemersactiviteiten

LET WEL Ondanks dat de commissarisactiviteiten voor de omzetbelasting als ondernemersactiviteiten worden aangemerkt, merken wij op dat in veel situaties loonbelasting ingehouden dient te worden door de vennootschap. In internationale situaties dient men verder attent te zijn op de toepasselijke verdragen om de commissarisbeloning juist te verwerken in de payroll of in de aangifte inkomstenbelasting.